Hungarian English
Seawatch

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Preambulum
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek a Sea-Watch Diving Center Kft. valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.
 
A Sea-Watch Diving Center Kft. webáruházának böngészésével (www.seawatch.hu) és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.
 
A Szolgáltató minden, ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.
 
1.   Fogalom-meghatározások:
 
Általános szerződési feltétel: 
Megrendelő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.
 
Szolgáltató: a Sea-Watch Diving Center Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-202550; székhely: 1194 Budapest, Vas Gereben u. 4/E; adószám: 25147069-2-43; OTP Bank: 11719001 – 29913640)
 
Honlap: honlapnak a www.seawatch.hu domainnév alatt szereplő vizuális tartalmat kell érteni, illetőleg a honlap által igénybe vehető gazdasági szolgáltatást.
 
Webshop: A www.seawatch.hu weboldalon található elektronikus szolgáltatás, amely áruk elektronikus megvásárlását teszi lehetővé a Megrendelő részére.
 
 
2. Megrendelhető termékek köre
 A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza az adott termék rendelhető méretét és/vagy színét.
 
3. Megrendelhető termékek vételára
 A termék vételára minden esetben az adott termék mellett van feltüntetve. Az eladási ár, bruttó ár. (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
 
4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte
A Szolgáltató online áruházából bárki vásárolhat. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A vásárláshoz kedvezmény érvényesíthető, azoknak, akik rendelkeznek kedvezmény kóddal. A kód megtalálható a kedvezménykártya bal alsó szélén.A weboldalon a termékek baloldalon, kategorizálva találhatóak meg. 
 
Ha ismerjük a keresett terméket, akkor a keresőben név vagy cikkszám szerint is kereshetünk. A termékekhez csatolt képek csak illusztrációk és a tévedés jogát fenntartjuk. A termékekhez leírás is tartozik, a feltüntetett árak bruttó árak. Az elírás és tévedés jogát mindenesetben fenntartjuk. A több színű, ill. méretű termékeknél a kiválasztott színre, ill. méretre klikkelve választható a kívánt szín és/vagy méret.
Ha befejeztük a vásárlást, akkor a kosárban összegezhetjük, hogy valóban minden meg van, amit meg kívánunk vásárolni. Ha nem, akkor folytatható a vásárlás, ha igen akkor a vásárlás befejezhető és elkezdhető a megrendelés. A megrendelési folyamatnál adható meg a kedvezmény azonosító, ezzel azonnal érvényesítve a kedvezményt. A vásárlói adatok kitöltése a következő lépés, erre lesz kiállítva a számla is. A megrendelt termék átvehető személyesen a boltunkban (1194 Bp. Vas Gereben u. 4/E), vagy kiszállítatható futárszolgálattal. A szállítás költségviselője minden esetben a vásárló, kivételt képezhet az egyedi megállapodás és a feltűntetett akció. A szállítás ára a megrendeléskor is fel van tüntetve. A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket székhelyén őrzi.
 
 
5. Fizetés
 A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát minden esetben számla ellenében fizeti meg. Utánvételes fizetés esetén készpénzben, egy összegben fizeti meg a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak. Előre utalás esetén, (banki átutalás) megrendelést követően és még a szállítás megkezdése előtt teljesítendő. Online fizetés bankkártyával esetén a fizetés azonnali, a feltűntetett hitel vagy bankkártyák egyikével elvégezhető, a vásárlás utolsó lépéseként elvégezhető. Az Online fizetés az Unicredit Bank fizetőoldalán történik ahol a legbiztonságosabb körülmények között vásárolhat.
 
Fizetési módok:
futárszolgálat esetén: előre utalás, készpénzben átvételkor (utánvét) vagy online bankkártyával
személyes átvétel esetén: online bankkártyával, készpénz, bankkártya
 
 
6. A Megrendelő elállási joga
Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.  Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. 
 A terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával, ill. eredeti garanciális okmányokkal (amit természetesen mellékeltünk a kiszállított termékhez) együtt kell visszajuttatni a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag újszerű állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.
 
A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a Rendeletben foglaltak szerint.Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, hordott, stb.).
 
A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ értelmében többek között:
- olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő-(például egyedi méret)
- amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
 
 
7. Reklamáció és jótállás
Az esetleges szavatossági problémák bejelentése személyesen az üzletünkben történhet vagy a weboldalon található kapcsolatoknál megadott módok valamelyikén. Reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, eredeti számlával vagy sorozatszámos termék esetén a garanciajeggyel érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása - jelen esetben a sikeres kézbesítés - napjával kezdődik. Nem vonatkozik a szavatosság:
 
· a nem rendeltetésszerű használatból (kezelési használati útmutatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
· ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben, Szolgáltató érdekkörén kívül felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
· ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,
· a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.
 
 
8. Adatvédelem
Az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott elvek szerint. 
 
9. Vegyes, záró rendelkezések
A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság rendelkezik, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
 
HU, Budapest – 2016. július 01.

© 2017 Sea-Watch Diving Center Kft. Feltüntetett áraink kiskereskedelmi árak és 27% Áfa-t tartalmazzák. EURO-s áraink mindennap frissülnek az MNB hivatalos árfolyama szerint. Áraink a készlet erejéig, weboldalunkon, vagy emailben leadott rendelés esetén érvényesek. Gépelési illetve adatbeviteli hibáért felelősséget nem vállalunk. A termékeket szimbolikus fotóval ábrázoltuk. Az oldalon szereplő bármely információ és kép felhasználása kizárólag engedéllyel történhet!

 

 

Webáruház készítés: scenedesign